fbpx


„Všetko, čo si dokážeš predstaviť je reálne“
— Pablo Picasso

Koučing

Koučing (Coaching) pomáha formou rozhovoru klientovi nájsť pre neho tú najlepšiu cestu k naplneniu jeho potenciálu. 

Vnútorná transformácia má moc zmeniť okolnosti okolo nás. Preto ako kouč často pracujem so zmenou vnútorných postojov klienta. 

Navediem vás k rozlúsknutiu situácie, v ktorej sa práve nachádzate, pretože odpoveď je vo vás. Mojou úlohou je pomôcť vám ju nájsť. 

Často pracujem s ľuďmi, ktorých trápi syndróm vyhorenia, neúnosný tlak v práci, negativita, kríza vo vzťahu, pomáham klientom pri zvládnutí rôznych prekážok či náročných životných situácií. 

V koučingu sa orientujeme sa na riešenie, teda cieľom je pohnúť sa vpred zo súčasnej situácie a reálny výsledok. 

Ak máte pocit, že stojíte na mieste a neviete, ktorým smerom urobiť krok vpred, vďaka koučingu získate nový pohľad na vec a objavíte možné riešenia.

S akými témami vám pomôžem? 

  • Osobný rozvoj smerom k naplneniu svojho potenciálu
  • Vnútorná harmónia a wellbeing
  • Zvládanie záťaže, stresu a redukcia napätia
  • Syndróm vyhorenia a jeho príznaky (v práci alebo vo vzťahu)
  • Rozvoj schopností a dosahovanie cieľov
  • Zložité medziľudské vzťahy
  • Zvládanie zmien a ťažkých životných etáp
  • Rozvoj lídrov

Koučujem individuálnych aj korporátnych klientov, v slovenskom a anglickom jazyku, osobne alebo virtuálne.

Okrem koučingu sa venujem aj psychologickému poradenstvu pre klientov v rôznych životných situáciách a sporadicky biznis mentoringu.